Contact

Oud Gereformeerde Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen

Adres kerk: Bevervoorde 14, 7462 AA, Rijssen
Bankrekening: NL32 RABO 0347 3031 29 t.n.v. Oud Geref. Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen.

Predikant:
vacant

Ouderlingen:
J. van Rijn, Daltonstraat 12, 7461 AC Rijssen (voorzitter kerkenraad)
Telefoon: 06 – 10 99 08 07

E. Stuut, Smalendijk 2, 7466 PM Zuna
Telefoon: 06 – 21 43 52 54

Diakenen:
W.P. van Dijk, Hagslagen 159, 7462 KD Rijssen (penningmeester)
Telefoon: 06 – 33 60 48 26

J. Voortman, Molendijk Zuid 31, 7461 JD Rijssen
Telefoon: 06 – 81 24 48 55

A.T. van der Wulp, Kievit 27, 7462 ZK Rijssen (scriba en contactadres kerkblad)
Telefoon: 06 – 41 34 95 71 / e-mail: scriba@bevervoorde.nl

Koster:
G. Schulenburg, Dokter Stokkersstraat 10, 7462 AD Rijssen
Telefoon: 06 – 13 66 68 64

Bijbel