Protocol omtrent CORONA

Protocol kerkdiensten Oud Gereformeerde Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen

Wel of niet naar de kerk?

Belangrijk is dat alle gemeenteleden zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Daarom wijzen we met nadruk op de volgende uitgangspunten:

 1. Als u of een gezinslid een corona-infectie heeft, dan mag u met uw gezin niet naar de kerk komen.
 2. Als u of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft (hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten), dan mag u met uw gezin niet naar de kerk komen.

De gemeenteleden zijn verdeeld over de diensten. U kunt alleen een kerkdienst bijwonen als u voor die dienst bent ingeroosterd. De groepsindeling wordt gepubliceerd in het kerkblad. Er kan niet onderling geruild worden. Als er sprake is van ziekte of verhindering, geeft u dit s.v.p. uiterlijk zaterdagavond door aan de kerkenraad.

Tijdens de zomermaanden is er voor vakantiegangers helaas geen gelegenheid om onze kerkdiensten bij te wonen.

Regels voor, tijdens en na de kerkdiensten

Voor de dienst:

 1. Het kerkgebouw is alleen toegankelijk via de hoofdingang.
 2. Bij de hoofdingang moet u uw handen reinigen met desinfecterende gel.
 3. Uw plaats wordt aangewezen door de koster. We vragen u om tijdig aanwezig te zijn.
 4. Houd ten alle tijde 1,5 meter afstand van de koster en andere aanwezigen. Ook als u even moet wachten tot uw zitplaats wordt aangewezen.
 5. De garderobe wordt niet gebruikt. Neem uw jas(sen) mee naar de zitplaats.
 6. Tussen de zitplaatsen houden we 1,5 meter afstand.

Tijdens de dienst:

 • Voorlopig wordt er tijdens de diensten zacht en ingetogen gezongen. De kerkenraad vraagt de gemeenteleden hierin nadrukkelijk om medewerking.
 • Er worden voorlopig geen collecten gehouden. U kunt uw bijdrage over maken naar rekeningnummer NL32 RABO 0347 3031 29.
 • Beperk het gebruik van de wc’s tot strikt noodzakelijk gebruik.
 • Er is tijdens de kerkdienst voorlopig geen kinderoppas.

Na de dienst:

 1. Op aanwijzen van de koster verlaten de aanwezigen om de beurt het kerkgebouw door de beide zijdeuren.
 2. Houd ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen.
 3. Neem na de dienst uw Bijbel of psalmboek mee naar huis. Zodat u dit de volgende dienst zelf weer mee kunt nemen naar de kerk.
 4. U wordt verzocht om na de dienst direct naar huis te gaan en niet voor de kerk na te praten.

Algemene opmerkingen:

 • Na elke dienst worden de banken gereinigd en wordt het gebouw goed geventileerd.
 • De predikant, de kerkenraadsleden, de koster en de organist worden beschouwd als medewerkers.
 • Voor bijzondere diensten is volgens het RIVM sprake van een contactberoep: daarmee heeft de predikant ontheffing om binnen 1,5 meter te komen om bijvoorbeeld de zegen op te leggen of de sacramenten te bedienen.