Contact

Oud Gereformeerde Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen

Adres kerk: Bevervoorde 14, 7462 AA, Rijssen
Bankrekening: NL32 RABO 0347 3031 29 t.n.v. Oud Geref. Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen.

Predikant:
vacant

Ouderlingen:
J. van Rijn, Erve Wolters 12, 7463 CN Rijssen (voorzitter kerkenraad)
Telefoon: 06 – 10 99 08 07

W.P. van Dijk, Hagslagen 159, 7462 KD Rijssen (penningmeester)
Telefoon: 06 – 33 60 48 26

Diaken:
H.G. Beltman, Bleijdestraat 12, 7462 VG Rijssen
Telefoon: 06 – 16 68 58 54

A. Pas, Kievit 47, 7462 ZL Rijssen (contactadres kerkblad)
Telefoon: 06 – 52 88 85 72

J. Voortman, Molendijk Zuid 31, 7461 JD Rijssen (scriba)
Telefoon: 06 – 81 24 48 55 / e-mail: scriba@bevervoorde.nl

Koster:
G. Schulenburg, Dokter Stokkersstraat 10, 7462 AD Rijssen
Telefoon: 06 – 13 66 68 64

Bijbel