Corona maatregelen

Protocol kerkdiensten
Oud Gereformeerde Gemeente ‘Bevervoorde’ te Rijssen

Belangrijk is dat alle gemeenteleden zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten:

 1. Als u of een gezinslid een corona-infectie heeft, dan mag u met uw gezin niet naar de kerk komen.
 2. Als u of een gezinslid ziekteverschijnselen heeft (hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten), dan mag u met uw gezin niet naar de kerk komen.

De gemeenteleden zijn verdeeld over de diensten. De kerkenraad beslist hoeveel bezoekers uitgenodigd worden per kerkdienst. Hierbij neemt de kerkenraad de overheidsadviezen in overweging. Leden kunnen alleen een kerkdienst bijwonen als zij voor die dienst zijn ingeroosterd. De leden worden hierover per mail of telefonisch geïnformeerd. Er kan niet onderling geruild worden. Als er sprake is van ziekte of verhindering, geven de leden dit uiterlijk zaterdagavond door aan de contactpersoon van de kerkenraad. De indeling per dienst kan desgewenst worden overhandigd aan de autoriteiten (GGD) voor bron- en contactonderzoek. Voor vakantiegangers en logees is alleen op aanvraag en na verkregen toestemming gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen. Via de site kerkdienstgemist.nl is het mogelijk om de diensten live te beluisteren.

Het kerkgebouw voldoet aan de normen voor ventilatie. Een bouwkundig adviseur is gevraagd om dit nog na te rekenen volgens de landelijke richtlijnen. Uit deze berekening volgt dat de ventilatie ruim voldoet. De kerkenraad beslist hoeveel bezoekers uitgenodigd worden per kerkdienst. Hierbij neemt de kerkenraad de overheidsadviezen in overweging. Leden kunnen alleen een kerkdienst bijwonen als zij voor die dienst zijn ingeroosterd.

De bezoekers worden gevraagd om bij aankomst en vertrek een mondkapje te dragen. Omdat de aanwezigen gedurende de kerkdiensten op één zitplaats blijven zitten en niet door het gebouw lopen, is gebruik van mondkapjes tijdens de kerkdienst niet verplicht.

Voor bijzondere diensten is volgens het RIVM sprake van een contactberoep: daarmee heeft de predikant ontheffing om binnen 1,5 meter te komen om bijvoorbeeld de zegen op te leggen of de sacramenten te bedienen. De tijdens de dienst aanwezige kerkenraadsleden, koster en organist worden beschouwd als medewerkers.

Aanvullende regels voor, tijdens en na de kerkdiensten

Voor de dienst:

 1. Het kerkgebouw is alleen toegankelijk via de hoofdingang.
 2. Bij de hoofdingang reinigen de aanwezigen de handen met desinfecterende gel.
 3. De zitplaats wordt aangewezen door de koster. We vragen de leden om tijdig aanwezig te zijn.
 4. Houd ten alle tijde 1,5 meter afstand van de koster en andere aanwezigen.
 5. De garderobe wordt niet gebruikt. De jas(sen) gaan mee naar de zitplaats(en).
 6. Tussen de zitplaatsen houden we 1,5 meter afstand.

  Tijdens de dienst:
 7. Er worden vooralsnog geen collecten gehouden. U kunt uw bijdrage over maken naar rekeningnummer NL32 RABO 0347 3031 29.
 8. Beperk het gebruik van de wc’s tot strikt noodzakelijk gebruik.
 9. Er is tijdens de kerkdiensten geen kinderoppas.

  Na de dienst:
 10. Op aanwijzen van de koster verlaten de aanwezigen om de beurt het kerkgebouw door de beide zijdeuren.
 11. Houd bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen.
 12. De aanwezigen worden verzocht om na de dienst direct naar huis te gaan en niet voor de kerk na te praten.
 13. Na elke dienst wordt het gebouw goed geventileerd.